Naše služby


Vložkování komínu:

Vložkování je nejjednodušší a nejekonomičtější způsob rekonstrukce komínu. Lze použít buď pevnou, nebo ohebnou komínovou vložku. V závislosti na materiálu vložky je možné sestavit spalinovou cestu pro všechny druhy paliv na podtlakový i přetlakový provoz.

Vložkování provádíme včetně zednických prací - vybourání, zazdění montážního otvoru a stejně tak i kouřovodu. Komínové vložky vždy vyhovují současným platným předpisům.

Frézování komínů:

Frézování komínu znamená rozšíření komínového průduchu, kterým jsou odváděny spaliny od kotle, kamen či krbu.

Frézuje se z důvodu rekonstrukce starých komínů nebo při změně spotřebiče, který vyžaduje větší průměr komínu, jako příprava na vložkování. Frézování je rychlejší a levnější než demontáž starého komínu a montáž nového. Frézováním lze vyčistit i částečně zadehtovaný komín.


Kontrola a čištění spalin


Naše práce
ExpresKomíny

Kontaktujte nás

+420 728 868 063


Martin Vanžura

Skoupý 35
262 55 Skoupý

IČ 49843591